Nieuwjaarstoespraak: vrijdag, 16 januari 2015 – Fort van Stabroek

Dames en Heren,

Beste N-VA leden, beste dorpsgenoten, beste vrienden en sympathisanten, hartelijk welkom aan coalitiepartner CD&V, mensen uit het verenigingsleven, welkom ook aan alle andere politieke fracties uit onze gemeente.

Beste aanwezigen,

Het doet mij en onze ganse bestuursploeg zeer veel plezier u hier zo talrijk te mogen begroeten op de nieuwjaarsreceptie van onze bloeiende N-VA afdeling. Het geeft een aangenaam en warm gevoel te zien hoeveel mensen hier aanwezig i.p.v. thuis voor de televisie in de zetel te blijven zitten.

Mag ik jullie bij aanvang al een gezond, succesvol en aangenaam 2015 wensen. Dit wens ik  namens onze afdeling aan iedereen. Dit jaar houden we onze receptie in het Fort van Stabroek. Hartelijk dank aan Tom Callens en zijn
echtgenote alsook aan zijn ganse ploeg. Wij zijn zeer vereerd dat wij jullie gast mogen zijn. Een unieke plaats in ons dorp met een rijke geschiedenis ….

Onze vlag wappert fier voor één avond op de toegangspoort.Op een nieuwjaarsreceptie, beste aanwezigen, hoort een terugblik op 2014 en eentje op het komende jaar 2015.

Het afgelopen jaar was opnieuw voor ons zeer boeiend. De samenwerking zit op een aangenaam niveau, met andere woorden we verstaan en hebben respect voor elkaar.

Er waren veel hoogtepunten op allerlei vlak. Het is en blijft hard werken om iets te bereiken. De administratieve molen loopt soms niet op dezelfde snelheid als de onze … Het mag wat mij betreft enkele versnellingen hoger.

Ook hebben we het afgelopen jaar wel wat menselijk leed te verwerken gehad. Sommigen onder ons hebben familie of vrienden moeten afgeven … 73 inwoners zijn het afgelopen jaar overleden. We blijven ze dierbaar gedenken.

Onze verkozenen bewijzen zich steeds opnieuw elke dag. Ze hebben een degelijke dossierkennis opgebouwd. Actief nemen ze deel aan het beleid en dat moeten ze dag in dag uit bewijzen! Onze duidelijke standpunten bewijzen
keer op keer dat er hard gewerkt wordt. De kristalheldere argumentatie en de daaruit volgende overtuigingskracht wordt sterk geapprecieerd.

We werken nu met de BBC. Dat er ingrijpende en richtinggevende beslissingen genomen moesten worden is duidelijk geworden. En dit was in het belang van iedereen  … Alleszins onze gemeente heeft zijn meerjarenplan rond en de autofinacieringsmarge is aan het einde van de rit positief. De financiële put is gevuld. Het resultaat is de optelsom van het verleden vermeerderd met een aantal beleidsdoelstellingen naar de toekomst. Er zijn grote besparingen doorgevoerd op allerlei vlak wat betreft werking en personeel. Ook dat was hard werken om dat rond te krijgen. De inkomsten dalen of stagneren, de uitgaven daarentegen vertonen het tegengestelde.

Alles wordt duurder … We hebben 10 000 000 euro moeten lenen om de put te vullen! 10 000 000 euro!! Zoiets doe je echt niet voor je plezier. 3,7 miljoen daarvan hebben we gereserveerd om de pensioenen te garanderen. Dit pensioenfonds is dus effectief volstort! Zwart op wit staat het nu! Ook dat potje was opgesoupeerd door de vorige bewindsploeg. Het blijft nog wel dagdagelijks opletten geblazen en we zullen de financiën zoals een goede en vooruitziende huisvader blijven opvolgen. Deze positieve kentering in het financieel beleid van onze gemeente zullen we borgen en bestendigen. Wees daar maar zeker van!

Beste aanwezigen, zoals je hoort we doen ons best en dat beloven we in 2015 om nog meer te doen. 2015 zal een boeiend jaar worden. Een jaar om op het puntje van uw stoel te zitten.

De langste, duurste, grootste wegenwerken uit de Stabroekse geschiedenis zijn al meer dan halverwege. En we werken voort. Einde april is de wegomlegging een stuk korter en op het einde van het jaar kan je terug
gewoon Stabroek in en uit.  Laat u in geen geval meeslepen in het enggeestige en egoïstische verhaal van enkelingen die menen dat hen alleen die verkeersellende treft en daardoor even moeten omrijden. Wij zullen echter alles in het werk stellen om dit in goede banen te leiden. Laat de auto zoveel mogelijk op stal staan, verplaats u met de fiets en geniet van dat gezonde fietsgevoel in de Stabroekse openlucht en laat het fileleed even achter u. Fietsen in de Polder doet voor een mens wonderen … Onze schepen Jacques en ouderdomsdeken van de bestuursploeg is daar het bewijs
van. Zie hem stralen! Jacques met zijn onafscheidelijke elektrische fiets, fluo fietshelm en fluo hesje … door zijn enthousiasme zijn we overgegaan tot de aanschaf van twee elektrische auto’s en een fiets. Zeg nu zelf: dat is pas
milieubewust omgaan met mobiliteit. Laat ons als gemeente het voorbeeld
geven!

Dames en heren, ik geef u een kleine opsomming van projecten in de steiger:

de restauratie van de Stabroekse kerk is nog volop aan de gang. Realisatie nieuwe BKO, nieuwe gymzaal in Hoevenen, project woningbouw Molenveld, herlokalisatie Politie, zonnepanelen op de gemeentegebouwen, extra parkeerplaatsen creëren, dossier sportlokaal vossevelden, parking Ravenhof, oude kerk attenhoven,  … om maar eventjes een kleine lijst te geven en zeker geen volledigheid nastrevend over  wat er volgend jaar en de komende in het meerjarenplan opgenomen staat.

Vorig jaar is ook de realisatie van het nieuwe containerpark een feit geworden. De geschenkbonnen zijn een succes! Binnenkort ook te koop in Hoevenen. Wij hebben een hart voor de plaatselijke middenstand. Dus denk niet na over een cadeau: koop één of meerdere geschenkbonnen.Het Ravenhof, één van de toegangspoorten tot het “Grenspark De Zoom” willen we de uitstraling geven dat het verdient. Het dossier omtrent de nieuwe parking is al ver gevorderd. We blijven  de ambitie hebben om het domein en de gebouwen ruimer in te zetten en het een bredere gemeenschapsfunctie te geven.

Geachte aanwezigen, voor onze eigen brandweer, de VZW hulpkorps Hoevenen” willen en zullen we ons blijven inzetten om ze de erkenning te geven die ze verdienen. De eerste horde is genomen: “we maken deel uit sinds 1 januari 2015 van de zone Rand samen met nog 21 andere gemeenten rond Antwerpen”. We zullen blijven knokken om onze vrijwilligers hun plaatsje te geven binnen de zone. Ze worden tenslotte op handen gedragen door het overgrote deel van onze bevolking. Wij hebben gekozen voor de vrijwilligers en het voordelige kostenplaatje van de zone. Brandweermannen en vrouwen van de VZW jullie kunnen rekenen op ons!  In 2015 zetten we de herdenking van de “Groote oorlog” verder. Voor het komende  jaar staan er wederom tal van interessante activiteiten op de agenda.

De ganzenrijdersverenigingen kunnen blijven rekenen op onze steun om dit als immaterieel erfgoed erkend te krijgen. Talloze werkvergaderingen zijn hier al aan besteed. De meerderheid van de huidige politiek heeft het pad getoond dat ze nu verder moeten bewandelen om deze erkenning te krijgen. Heb je ondersteuning en hulp nodig aarzel niet om ons in te schakelen.

Alle sportieve en culturele organisaties kunnen blijvend op onze steun rekenen. Jullie zorgen er met z’n allen dat er leven in ons dorp komt en de mensen elkaar opzoeken. Alle evenementen die jullie organiseren zijn meer dan de moeite waard! Iedere vereniging met naam opnoemen is onbegonnen werk en het risico is groot om er één te vergeten is groot. Daarom… namens velen zeg ik van harte: “Proficiat en doe zo voort!”

Hoe 2015 verder zal verlopen zal de actualiteit wel bepalen. Tenslotte wil ik nog een warme oproep doen aan alle sympathisanten hier aanwezig om samen met ons de N-VA in Stabroek nog sterker te maken.Wij willen als consequente en rechtlijnige partij verder mensen overtuigen om met ons mee te werken en het succesverhaal van de laatste jaren te bestendigen. We gaan er voor om de speerpunten van ons programma waar te maken en te doen wat we gezegd hebben.

Samen met onze 18403 inwoners willen we van Stabroek een dorp maken waar het goed is om te wonen. Heel even geef ik nog enkele getallen mee die dat bewijzen … 188 geboortes in 2014, 79 huwelijken, … In 2009 woonden 578 vreemdelingen in onze gemeente, nu in 2015 zijn dat er 779. Zevenenzeventig andere nationaliteiten, andere religies, andere meningen, andere opvattingen, … dit alles kan bij ons in Stabroek met respect voor elkaar. Laat onze confrontatie met andere culturen niet leiden tot onverdraagzaamheid maar zorgen voor een verrijking.

Ook 1000 maal bedankt aan onze echtgenoten, partners, vrienden, vriendinnen, familie, zonder jullie steun lukt het niet. Je hebt ons al dikwijls moeten missen … je zal ons nog regelmatig moeten missen. Dat is nu éénmaal
politiek. Soms zijn we er graag bij tot in de late of vroege uurtjes. Onze ploeg is tenslotte een hechte vriendenploeg … Tof en fijn dat je ons zo steunt in dat gene wat we graag doen! Samen met onze ploeg Stabroek besturen.

Niet iedereen kan ik bij naam bedanken in deze speech, daarom doe ik het algemeen:

“ Dank je wel voor jullie inzet en steun!”

Om te eindigen wil ik met u toosten op een gelukkig, gezond en voorspoedig 2015!

N-VA nieuwj receptie 15_08

 

 

Written By
More from rikfrans

Basisschool De Rekke breidt uit met 8.000m²

Lees het originele artikel hier op de website van Gazet Van Antwerpen...
Read More

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *